Araç çubuğuna atla

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası anlaşmalı ve çekişmeli olarak ikiye ayrılır.Her iki davaya da aile mahkemeleri bakar. Dava istenirse avukatsız açılabilir.Taraflardan birinin 2 nüsha dava dilekçesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile aile mahkemelerine başvurabilir.Çekişmeli davalarda ya da davalı kim açarsa davayı açan kişinin yerleşim yerine bağlı olan aile mahkemeleri ilgilenir.En az 6 ay ikamet etmeleri gerekmektedir.

boşanma davası
Boşanma davası ile ilgili sorular

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı davalarda ,herhangi bir adliyede açılabilir.Tarafların ikametgahlarının bir önemi yoktur.Aile mahkemeleri boşanacak tarafların hazırladığı ve imzaladığı boşanma prosedürü göze alarak boşanma kararı verir.Çekişmeli boşanma davasında ise davaya bakan hakim doğrudan duruşma günü verir.Tarafların imzaladığı protokolünü göz önüne alarak hakim direk boşanma kararı verir.

Boşanma Davasında Gerekçe Göstermek Zorunlu mu?

Davayı açan tarafın mahkemeye verdiği dilekçede mutlaka bir sebep olmalıdır.Bunlar;Aldatma,şiddetli geçimsizlik,alkol,uyuşturucu bağımlılığı gibi sebepler olabilir.Yalnız tarafların belirttiği bu boşanma sebeplerini kesinlikle kanıtlamaları gerekir.Aksi takdirde boşanma davasına red kararı gelir.Anlaşmalı boşanma davalarında mahkeme kusur ve neden aramaz direk boşanma kararı verir.

Dava Açma Ücreti Nedir?

Davayı açan bireyin mahkeme harç ve giderlerini vezneye peşin olarak yatırması gerekir.Gerekli harç giderleri vezneye ödenmeden dava açılamaz.Eğer harç ve giderler eksik yatırılırsa hakim davacıya ek süre verir.Boşanma davası ortalama maliyeti 400-700 TL olarak değişiklik gösterir.

Davas Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı davalarda tek celsede 1-4 ay arasında karara bağlanır.Çekişmeli boşanma davası ile,davanın niteliğine göre değişir. Ayrıca davada dinlenecek tanıkların sayısı, tanıkların bulundukları şehir, ilk davete icabet edip etmemeleri, başka kurumlardan istenen evrakların süresinde gelip gelmemesi ve varsa tarafların diğer araştırma işlemleri çekişmeli boşanma davasının ne kadar süreceğini belirler. Ortalama olarak çekişmeli boşanma davası 1,5 yıl – 3 yıl arasında sonuçlanmaktadır.

Boşanma sırasında biri boşanmak istemez ise,davacı açan tarafın boşanma gerekçesini yada gerekçelerinden birini ispat ederek tek davası tarafın boşanmasına karar verilir.

Boşanma sebepleri nelerdir?

Zina,hayata kast,onur kırıcı davranışlar,suç işleme,haysiyetsiz hayat sürmek,terk,akıl hastalığı gibi sebeplerdir.

Boşanmada maddî ve manevî tazminat

Mahkeme de kusursuz taraf kusurlu taraftan maddi,manevi tazminat isteme hakkına sahiptir.Eğer eşlerden birinin hiç bir geliri yok ve ayrılık sonrası zor duruma düşecekse süresiz olarak yoksulluk nafakası alabilir.

Davacı veya Davalı Duruşmaya Katılmazsa Ne Olur?

Davacı kendisi yada kendisini temsilen bir avukat tarafından temsil edilmez ise müracaata bırakılıp 3 ay içerisinde yenileninceye kadar işlemden kaldırılır.3 ay içerisinde tekrar yenilenirse davaya devam edilir.Eğer davalı taraf duruşmaya gelmez yada avukatı temsil etmezse buna bakılmaksızın davaya devam edilir.

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir